Emmaboda Kommun

Lastbilens hämtningsschema

Lastbil

Till vår lastbil kan hushållen i ytterområdena lämna sitt grovavfall, wellpapp och mindre mängder farligt avfall.

Tänk på att:

  • Samma inlämningsregler gäller här som vid Möjligheternas Hus AB i Emmaboda.
  • Allt som lämnas ska vara sorterat.
  • Större laster på släpvagn, skrymmande möbler och föremål hänvisas till Möjligheternas Hus återvinningscentral.
  • Företag hänvisas till Möjligheternas Hus AB i Emmaboda.

Lastbilens hämtningsschema

Algutsboda (vid kyrkans parkering)


Måndagar

16.00-16.30

Boda Glasbruk (vid fd värdshuset)


Måndagar

16.45-17.15

Broakulla (vid Folkets Hus)


Tisdagar

16.15-16.45

Eriksmåla (Postvägen 1)


Tisdagar

15.30-16.00

Vissefjärda (vid Vissefjärda Pall)


Onsdagar

08.30-09.15, 16.30-17.30

Långasjö (bakom Allégården)


Torsdagar

08.45-09.15, 16.30-17.15